SN DESIGN
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa

ul. Szyszkowa 28
02-285 Warszawa
Polska

Jeśli chcesz z nami wspołpracować lub masz jakieś pytania dotyczące naszej oferty zadzwoń, napisz do nas maila.

 

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych
 

 1. Administratorem danych osobowych jest SN Design SN Design Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Szyszkowa 28, 02-285 Warszawa

 2. Dane kontaktowe Administratora: mail: rodo@sndesign.pl
 3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
 4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
 10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;
Wojciech Szczepański
owner - creative director
Tadeusz Nowak
owner - financial director
Katarzyna Szczepańska
product manager
Jacek Dachowski
senior production manager
Łukasz Szczepański
account manager, it specialist
Katarzyna Grzywacz - Szczepańska
Marketing Manager
Kamil Kobus
graphic designer
Magda Żurawska
designer
Ewa Kopka-Nowakowska
Junior Account Manager
Piotr Paczkowski
sourcing specialist
Dział reklamacji
+48 601212478